> Colofon

Aan de slag met afval is een educatieve website die leerlingen en andere geïnteresseerden actief wil aanzetten tot het opruimen en voorkomen van zwerfafval en het gescheiden inzamelen en recyclen van verpakkingsafval. Deze educatieve website is ontwikkeld door Stichting NederlandSchoon, Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang in samenwerking met Podium Bureau voor Educatieve Communicatie bv en Gemeente Den Haag Team Milieueducatie. Aan de slag met afval sluit aan op de kerndoelen voor het basis- en voortgezet onderwijs.

Bij de initiatiefnemers horen een aantal publiekscampagnes, zoals Supporter van Schoon, Plastic Heroes, Glas in 't bakkie, Ik recycle blik en Papier en karton.

Logo NederlandSchoon       

Logo Supporter van Schoon Plastic heroes            

 

Copyright © 2017 Supporter van Schoon - Alle rechten voorbehouden.