> Disclaimer

Stichting Nederland Schoon en Nedvang, respectievelijk de rechthebbenden, behouden alle rechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot op de site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere toestemming van Stichting Nederland Schoon en Nedvang, de inhoud van de website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.