Aardolie

Aardolie is een fossiele brandstof. Aardolie wordt bijvoorbeeld gebruikt als grondstof voor de productie van kunststoffen (plastic). We maken er ook benzine van, waardoor een auto kan rijden. Aardolie zit heel diep in de grond. Het kost veel energie om het op te pompen. De voorraad is niet oneindig. Als we teveel gebruiken, raakt het op.

Afval

Afval is wat je weggooit als je het niet meer nodig hebt. Bijvoorbeeld een oude krant, een lege fles, een bananenschil of een blikje.

Blik

Blik wordt gemaakt van ijzer of aluminium. In de fabriek smelten ze de erts om er grote, dunne platen van te maken. Van die platen maken ze blikjes voor frisdrank of soep.

Blister

Een blister is een plastic verpakking om een product te beschermen. Denk aan de verpakking van een nieuwe tandenborstel of een snoertje van de telefoon. Meestal is de voorkant van de verpakking van doorzichtig plastic en de achterkant van karton. Ook pillen zitten in zo’n blister (doordrukstrip). Er zit dan plastic aan de voorkant en aluminium aan de achterkant.

Fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen zijn stoffen die zijn ontstaan uit resten van planten en dieren. Die stoffen zijn  heel lang geleden ontstaan (ongeveer 300.000 jaar) en ze zitten heel diep in de grond. Bijvoorbeeld aardolie, aardgas, steenkool en bruinkool.

Glas

Glas is een van de oudste materialen die er bestaan. Glas wordt gemaakt van zand, kalk en soda.

Glasscherven

Glasscherven zijn de stukjes glas die ontstaan als glas kapot gaat.

Grondstof

De grondstof is het materiaal waar een product van wordt gemaakt. Zo is hout de grondstof voor papier en ijzer de grondstof voor blik. Zand, kalk en soda zijn de grondstoffen voor glas.

Houtvezels

Houtvezels zijn hele dunne, zachte stukjes hout. Houtvezels komen van bomen. Je kunt van houtvezels bijvoorbeeld papier maken!

Huisvuil

Huisvuil is het afval dat mensen thuis weggooien.

Kauwgom

Kauwgom is snoep gemaakt van gom. Het is niet bedoeld om door te slikken maar om er lang op te kauwen. Vroeger gebruikten we gom van bomen, maar tegenwoordig kunnen we het in de fabriek namaken.

Keramiek (zoals we het in deze les bedoelen)

Keramiek is een van klei gebakken voorwerp, zoals een bord, schaal, vaas of kruik.

Klein chemisch afval (kca)

Klein chemisch afval is huishoudelijk afval waar chemische stoffen inzitten zoals lood of kwik. Die chemische stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid en het milieu.

Kringloop

In kringloop zit het woord kring. Een kring is een ronde vorm, zonder begin of eind. Bij de kringloop van afval is er ook sprake van een cirkel. Glas, blik, hout, plastic en papier gebruik je. Als je het niet meer nodig hebt gooi je het weg. Dan wordt het verwerkt. Van de verwerkte stoffen worden nieuwe glazen, blikken, houten, plastic voorwerpen en papierwaren gemaakt. Die koop je weer en dan is de cirkel rond.

Kristal

Kristal maak je net als glas van zand. Aan kristal wordt ook nog de stof lood toegevoegd. Hierdoor gaat het kristal in het licht mooi schitteren en glanzen. Je kunt kristal niet mengen met glas om nieuw glas van te maken. Dit komt omdat kristal door het lood op een andere temperatuur smelt.

Milieu

Het milieu is de omgeving  waarin we leven. Daarin heeft alles met elkaar te maken; het weer, de bodem, de lucht, de planten, de dieren en de mensen. We hebben allemaal invloed op elkaar. Bomen bijvoorbeeld maken zuurstof, daar leven wij van. Regen en zon zorgen ervoor dat planten en bomen kunnen groeien. In een gezond milieu is het voor alle dieren, planten en mensen goed leven.

Milieustraat

De milieustraat is er voor afval dat je niet mee kunt geven met het huishoudelijk afval. Het kan niet met de vuilniswagen mee of in de containers in je buurt. Het gaat om grofvuil (een oude bank, koelkasten, televisies en huishoudelijke apparaten). Bij de milieustraat leveren mensen ook hun chemisch afval in.

Pallet

Een pallet is een houten vlonder om spullen en materialen op te vervoeren. Je hebt een heftruck nodig om een pallet te verplaatsen.

Papier

Papier is een natuurlijk materiaal waar je op kunt schrijven en tekenen. Papier wordt gemaakt van houtvezels en van oud papier.

Papierpulp

Mengsel van oud papier, houtvezels en water waar je papier van kunt maken.

Peuk

Een peuk is het laatste stukje  van een sigaret.

Plastic

Plastic is kunststof. Het wordt door mensen gemaakt van aardolie, plantaardige olie of van gebruikt plastic natuurlijk.

Plastic soep

‘Plastic soep’ is de verzamelnaam voor alle stukken en stukjes plastic die bij elkaar in zeeën en rivieren drijven.

PMD

PMD is een verzamelnaam voor Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankenkartons. Veel gemeenten zamelen nu naast plastic verpakkingen ook de drankenkartons en metalen verpakkingen in, PMD dus. Op de site van de gemeente kun je lezen hoe het in jouw gemeente zit en wat je wel en niet in een PMD-zak of -bak mag doen.

Recyclen

Recyclen betekent het opnieuw gebruiken van materialen, dus van oud papier kun je nieuw papier maken, van gebruikt glas nieuw glas, enzovoort. Dus je gebruikt niet het voorwerp opnieuw maar wel het materiaal waar het van is gemaakt.

Reparateur

Iemand die iets maakt dat eerst kapot was.

Restafval

Restafval is het afval dat niet te recyclen is.

Verpakking

Een verpakking is het omhulsel van een product. Het zorgt ervoor dat je aankoop niet kapot gaat of bederft.

Verpakkingsafval

Een verpakking van een product wordt afval nadat je het product heb uitgepakt. Dit noemen we verpakkingsafval.

Zwerfafval

Afval en viezigheid dat je op straat en in de natuur ziet slingeren.