Lesmateriaal PO

Digitale opdrachten

GROEP 4-6

Voor de middenbouw zijn er verschillende digitale afvalopdrachten. Start met de introductiefilm en doe als afsluiting de afvalquiz.

Achtergrondsafscheiding

Meer educatief materiaal

In de database van GroenGelinkt zoek je snel en makkelijk nog méér educatieve materialen van andere landelijke en regionale aanbieders rond de thema's zwerfafval, recycling en duurzaamheid. Je vindt in de database lesmateriaal, activiteiten en excursies in de buurt.

Zoek meer materiaal

Delen