Achtergrondsafscheiding

Afbraaktijdenpracticum

In deze extra les onderzoeken de leerlingen welk afval biologisch afbreekbaar is en welk afval niet. Ze doen verschillende soorten afval in een potje en onderzoeken na 3 maanden de resultaten. De leerlingen leggen een relatie tussen de uitkomsten van het practicum en zwerfafval. De les sluit aan bij biologie en mens en natuur.

Download Afbraaktijdenpracticum (pdf)

Delen