Voortgezet Onderwijs

LESMATERIAAL VO

Aan de slag met afval is een vakoverstijgend project over (zwerf)afval voor onderbouw vmbo, havo en vwo. Er zijn uitgewerkte lessen voor aardrijkskunde, biologie, Nederlands en mentoruur.

Achtergrondsafscheiding

Meer educatief materiaal

In de database van GroenGelinkt zoek je snel en makkelijk nog méér educatieve materialen van andere landelijke en regionale aanbieders rond de thema's zwerfafval, recycling en duurzaamheid. Je vindt in de database lesmateriaal, activiteiten en excursies in de buurt.

Zoek meer materiaal