Aan de slag met afval

Voortgezet onderwijs

Leerlingen kunnen zelf een bijdrage leveren aan een schone omgeving. Maak ze bewust van (zwerf)afval en recycling met de lessen voor de onderbouw.

Achtergrondsafscheiding

Verdiep je kennis over zwerfafval via de Kenniswijzer

De Kenniswijzer Zwerfafval is het kennisportaal voor iedereen die professioneel of als vrijwilliger met de problematiek rond zwerfafval te maken heeft.

Kenniswijzer Zwerfafval