Achtergrondsafscheiding

Over ons

Aan de slag met afval is een educatieve website over het voorkomen van zwerfafval en het recyclen van afval. De site richt zich op leerkrachten en docenten van primair en voortgezet onderwijs, maar ook op medewerkers van buitenschoolse opvangorganisaties en natuur- en milieueducatiecentra en andere onderwijsprofessionals.

Comenius EduMedia Award
Aan de slag met afval ontving in 2016 een Comenius EduMedia Award. Het Duitse Genootschap voor Pedagogiek en Informatie (GPI) reikt de Comenius EduMedia Awards elk jaar uit aan de meest innovatieve digitale educatieve producten. Het GPI is een wetenschappelijke vereniging voor multimedia, educatieve technologie en mediadidactiek. Een vakjury met leden uit 8 verschillende Europese landen beoordeelt jaarlijks ruim 150 inzendingen uit 25 landen uit Europa, China en de Verenigde Staten.

Nederland Schoon
Aan de slag met afval is een initiatief van Nederland Schoon.

Een Nederland vrij van zwerfafval is belangrijk voor mens, dier en milieu. Nederland Schoon werkt daarom al 28 jaar intensief samen met bedrijven, burgers, maatschappelijke instanties, scholen en overheid om zwerfafval aan te pakken en ervoor te zorgen dat een schone omgeving de norm wordt en blijft. Door middel van onderzoeken, samenwerkingen, educatie, het delen van kennis en het geven van advies wordt niet alleen meer bewustwording, maar ook gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel gecreëerd. Een voorbeeld van deze aanpak is Supporter van Schoon, een landelijk initiatief dat mensen verenigt en activeert om zo een grotere vuist tegen zwerfafval te maken. Nederland Schoon is tevens initiatiefnemer van de Landelijke Opschoondag. Ga voor meer informatie naar www.nederlandschoon.nl of www.supportervanschoon.nl.

Nederland Schoon
Benoordenhoutseweg 46
2596 BC Den Haag
070 - 3042080
info@nederlandschoon.nl

Delen