Achtergrondsafscheiding

Colofon

Aan de slag met afval is een educatieve website over het voorkomen van zwerfafval en het recyclen van afval. De site richt zich op leerkrachten en docenten van basis- en voortgezet onderwijs, maar ook op buitenschoolseopvangorganisaties en Natuur- en Milieueducatiecentra.

Het doel van de site is om op een leuke en interactieve manier kinderen en jongeren bewust te maken van zwerfafval en recycling. Daarvoor is in samenwerking met Podium - Bureau voor Educatieve Communicatie - een reeks lesmaterialen voor elke afzonderlijke doelgroep ontwikkeld. Deze materialen zijn gratis te downloaden. Aan de slag met afval sluit aan op de kerndoelen voor het basis- en voortgezet onderwijs.

Het platform is een initiatief van Supporter van Schoon en wordt ondersteund door het Afvalfonds Verpakkingen.

Logo Supporter van Schoon       

  

 Copyright © 2018 Supporter van Schoon - Alle rechten voorbehouden.

Delen