Achtergrondsafscheiding

Colofon

Aan de slag met afval is een educatieve website over het voorkomen van zwerfafval en het recyclen van afval. De site richt zich op leerkrachten en docenten van primair en voortgezet onderwijs, maar ook op medewerkers van buitenschoolse opvangorganisaties en natuur- en milieueducatiecentra en andere onderwijsprofessionals.

Het doel van de site is om op een leuke en interactieve manier kinderen en jongeren bewust te maken van zwerfafval en recycling. Daarvoor is in samenwerking met Podium - Bureau voor Educatieve Communicatie - een reeks lesmaterialen voor elke afzonderlijke doelgroep ontwikkeld. Deze materialen zijn gratis te downloaden. Het materiaal op Aan de slag met afval sluit aan op de kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs en de 21e-eeuwse vaardigheden. 

 

Copyright © 2021 Nederland Schoon - Alle rechten voorbehouden.

Delen