Achtergrondsafscheiding

Afval goed geregeld

Afval scheiden

Ruim 1000 scholen hebben hun afval goed geregeld. Zij scheiden namelijk hun plastic verpakkingen, drankenkartons (PD) en glazen verpakkingen. Verpact haalt het vervolgens kosteloos op om te recyclen. Wilt u dat ook bij u op school? Meld u dan aan bij het loket van Afval Goed Geregeld.

Afval scheiden vinden we in veel huishoudens heel normaal, maar op scholen en bedrijven was dit nog niet altijd mogelijk. De meeste willen wel, maar weten niet hoe ze dit moeten regelen. Ook kost het vaak extra geld. Verpact biedt een kosteloos inzamelsysteem om plastic verpakkingen, drankenkartons (PD) en glazen verpakkingen te scheiden. Het landelijke startschot werd gegeven op de Octantschool Schatkaart in Pijnacker, bekijk de uitzending van het Jeugdjournaal hier terug.

Afval is grondstof

Met Afval Goed Geregeld wil Verpact stimuleren dat we meer gaan recyclen. Hoe meer afval we scheiden, hoe meer grondstoffen we kunnen hergebruiken. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor het klimaat. Afval scheiden vermindert de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen gaan. U kunt daar als school aan bijdragen door waardevolle materialen, zoals papier, plastic en glas te scheiden, zodat het kosteloos wordt opgehaald en gerecycled.

Toolkit voor scholen en kinderopvang

Het scheiden van afval op scholen kan leerlingen aanmoedigen om duurzamer te denken en te handelen. Het helpt hen te begrijpen dat kleine acties, zoals afval scheiden, een grote impact kunnen hebben op het milieu. Op www.aandeslagmetafval.nl vindt u gratis materiaal en volop inspiratie voor lessen in de klas en BSO-activiteiten over (zwerf)afval en recycling. Er is ook een toolkit beschikbaar om afvalscheiding te introduceren en iedereen hierover goed te kunnen informeren.

Afval Goed Geregeld in de praktijk

Benieuwd hoe Afval Goed Geregeld in de praktijk werkt? Bekijk dan dit filmpje. En kijk op www.afvalgoedgeregeld.nl voor meer informatie. Wilt u ook meedoen met uw school of kinderopvangorganisatie en heeft u al een contract met een afvalverwerker voor het gescheiden inzamelen van verpakkingen en drankenkartons, dan kunt u dat aangeven bij uw inschrijving.

Inschrijven kan via afvalgoedgeregeld.nl.

Delen