Achtergrondsafscheiding

Natuur- en Milieu Educatie in Haarlem

Marie-José Brandsma werkt voor NME Haarlem. Marie-Jose: “Natuur- en Milieu Educatie Haarlem biedt lessen en doet projecten over (zwerf)afval op Haarlemse scholen. Veel scholen hebben hier de afgelopen jaren gebruik van gemaakt. Telkens weer zijn de leerlingen superenthousiast, want het is een onderwerp dat enorm aanspreekt. En het mooie is, de kinderen kunnen er zelf heel veel aan doen!

In de lessen vertellen gastdocenten waarom het belangrijk is om zwerfafval te voorkomen. De boodschap is: gooi geen troep op de grond, maar doe het in de bak! En als je afval op straat ziet liggen, dan kun je het natuurlijk ook oprapen. Als iedereen iedere dag iets op zou pakken, dan zou er helemaal geen zwerfafval meer zijn…

Behalve lessen in de klas nemen we de kinderen ook mee de wijk in voor een grote schoonmaak. De jongste kinderen maken het schoolplein schoon. Meestal verleent het wijkteam van het plaatselijke reinigingsbedrijf bij opruimacties assistentie. Daarnaast helpen leerkrachten en enthousiaste ouders mee, zo geven zij het goede voorbeeld aan de kinderen.

Extra activiteiten die rond het thema afval georganiseerd worden zijn theatervoorstellingen, creatieve workshops en ‘troep trimmen’. Verder richten we ons ook op afvalscheiding, zo behoort een bezoek aan het milieuplein bijvoorbeeld tot de mogelijkheden”.

Werkzaam in het onderwijs in Haarlem? Neem dan contact op met Marie-José Brandsma van NME Haarlem: mjabrandsma@haarlem.nl

Delen