Achtergrondsafscheiding

Eco-Schools

Eco-SchoolsEco-Schools en Supporter van Schoon werken samen aan het voorkomen en bestrijden van zwerfafval. Eco-Schools is Supporter van Schoon. Supporter van Schoon ondersteunt het duurzaamheids-educatieprogramma van Eco-Schools met kennis en materialen.Eco-Schools is hét internationale keurmerk voor duurzame scholen.

In Nederland zijn er 134 deelnemende scholen. De Eco-Schoolsprogramma is gebaseerd op het principe 'student-led change'. Dat betekent dat leerlingen een heel belangrijke rol vervullen in de veranderingen die een school op het gebied van duurzaamheid ondergaat. De leerlingen nemen zelf initiatief voor activiteiten om hun school stapsgewijs te verduurzamen. Ze krijgen ruimte om te experimenteren met eigen oplossingen. Hierbij worden ze ondersteund door de schooldirectie, de leerkrachten en hun ouders.

Het Zevenstappenplan van de Eco-Schoolsmethodiek geeft de leerlingen houvast en structuur en zorgt voor de continuïteit in de duurzame activiteiten van de school. Via het Bronzen Certificaat en het Zilveren Certificaat verdient een school uiteindelijk de Groene Vlag, het door de Verenigde Naties erkende keurmerk voor een duurzame school.

Lees meer over Eco-Schools

Delen