Spreekbeurt en werkstuk

Maak een spreekbeurt of werkstuk over (zwerf)afval. Hier vind je in verschillende hoofdstukken de informatie die je nodig hebt.

Achtergrondsafscheiding

Meer educatief materiaal

In de database van Wikiwijs van Kennisnet zoek je snel en makkelijk nog méér educatieve materialen van andere landelijke en regionale aanbieders rond de thema's zwerfafval, recycling en duurzaamheid. Je vindt in de database lesmateriaal, activiteiten en excursies in de buurt.

Zoek meer materiaal