Achtergrondsafscheiding
Lesmateriaal VO

Afbraaktijdenpracticum

In deze extra les onderzoeken de leerlingen welk afval biologisch afbreekbaar is en welk afval niet. Ze doen verschillende soorten afval in een potje en onderzoeken na 3 maanden de resultaten. De leerlingen leggen een relatie tussen de uitkomsten van het practicum en zwerfafval. De les sluit aan bij biologie en mens en natuur.

Download Afbraaktijdenpracticum (pdf)

Delen