Lesmateriaal PO

Digitale opdrachten

GROEP 1-3

Leerlingen in de onderbouw kunnen aan de slag met het online afvalspel. Op een speelse en interactieve manier gaan de leerlingen het zwerfafval opruimen en het verpakkingsafval gescheiden inzamelen. Met de doe-opdrachten kunnen de kleuters samen actief aan de slag. Lees hierover in de handleiding.

Achtergrondsafscheiding

Meer educatief materiaal

In de database van GroenGelinkt zoek je snel en makkelijk nog méér educatieve materialen van andere landelijke en regionale aanbieders rond de thema's zwerfafval, recycling en duurzaamheid. Je vindt in de database lesmateriaal, activiteiten en excursies in de buurt.

Zoek meer materiaal

Delen